Služby

Návrh bezpečnostního systému

Pomáhám projektantům i realizačním firmám s návrhy bezpečnostních systémů na střechy. Potřebujete také?

Na základě dodaných podkladů dokáži ve spolupráci se specialistou navrhnout optimální řešení bezpečnostních prvků na střeše, jejich rozmístění, počet, druh kotvení a přesné typy. 

Bezpečnost na střechách je velice často opomíjenou a podceňovanou záležitostí i přesto, že nám to ukládají legislativní požadavky cituji:

Zákon č. 309/2006 Sb. rozšířil zodpovědnost za bezpečnost na zadavatele staveb. Zákon zpracovává příslušné předpisy EU a další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým byl novelizován Zákon č. 306/2006 Sb., nově stanovuje povinnost zadavateli stavby písemně určit jednoho nebo více koordinátorů, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele s tím, že koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení nebo do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Citovaný zákon dále blíže specifikuje práce zhotovitele a stanovuje jeho další povinnosti: pro zadavatele stavby musí zajistit vybavení staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Nově stanovuje také povinnost zadavatele stavby postupovat při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, což dává předpoklady pro zajištění odpovídajících finančních prostředků na bezpečnost na staveništi v souladu s plánem, který by měl být zpracován koordinátorem vždy už při přípravě stavby. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ukládá zajišťovat proti pádu všechny výškové rozdíly větší než 1,5 m (§3 – odst. 2). Volné okraje musí být zajištěny proti pádu (příloha I. – odst. 2). Pro bezpečný přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje) je nutné použít zádržné nebo záchytné systémy. (Příloha II. – odst. 3. b, c). Kromě ochrany proti pádu na volných okrajích je nutné také zajistit rizika s možností propadnutí střešní konstrukcí (Příloha VI. – odst. 1. c). 

Norma ČSN 73 1901 Navrhování střech v článku 5.6 Bezpečnost při užívání uvádí, že na každou střechu musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění kontroly a údržby. Dále střecha musí být vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby. Bezpečnost osob je třeba řešit například u volných okrajů střešních ploch, u vyústění šachet a světlíků, na plochách o velkém sklonu, v okolí nebezpečných technologických zařízení apod. 

Norma ČSN EN 795 stanovuje požadavky na kotvící zařízení – prostředky ochrany osob proti pádu pro jednu osobu. 

Norma ČSN P CEN/TS 16 415 obsahuje doporučení pro kotvící zařízení v případě použití více než jednou osobou současně.

- Technická podpora

- Instalace a revize

- Certifikované výrobky

Přednosti

  • konzultace s projektantem nebo technikem
  • konzultace s realizační firmou

Použití

  • řeším návrhy plochých i šikmých střech (taškové střechy, plechové střechy atp.)
  • příprava stavby
Poptávkový formulář
Galerie

Návrh bezpečnostního systému

Předchozí služba
Návrh ploché střechy a příprava stavby
Další služba
Školení firem a majitelů nemovitostí

Kontakt

Zdarma se pobavíme o možnostech a krocích, které Vás dovedou ke kvalitní střeše.

Poptávky a dotazy

Odesláním souhlasím s podmínkami GDPR.
Kde mě naleznete
Roman Kučera
Chlebov 60, 392 01 Soběslav
Otevřít Google Mapy nebo Mapy.cz
Fakturační údaje
IČO: 12906590
DIČ: CZ7102101721
Číslo účtu: 296468947/0300
Dostávejte to nejnovější z oblasti střech rovnou na Váš e-mail
Odesláním souhlasím s podmínkami GDPR.
Máte dotazy?

ZDARMA Vám poskytnu konzultaci, poradím a navrhnu řešení.

Zanechte mi vzkaz nebo se mi rovnou ozvěte na některý z uvedených kontaktů.

Konzultovat řešení
Roman Kučera
Odborník na lokalizace netěsností plochých střech.
Facebook: fb.com/znalecrokuc
E-mail: roman@rokuc.cz
Telefon: +420 603 258 686
Powered by Contentio.app. Website created by Strategio in cooperation with NetMagnet.