Průběh a užitečné informace

Doporučený servis plochých střech

Hledáte bližší informace o doporučeném servisu plochých střech? Informace z normy vč. doporučených intervalů zde.

viz tabulka pravidelných kontrol. Přehledně rozepsáno v tabulce B.1 a B.2, doporučené cykly a odhad cyklů. V případě odchylky od požadovaného stavu, musí být provedena navrhovaná údržba. Po extrémních klimatických jevech (silný vítr, krupobití, námraza, sněhová kalamita, extrémní teplotní namáhání) a mimořádných provozních událostech se doporučuje provést mimořádnou kontrolu.

Užívání a běžná údržba střech

10.1 Způsob užívání střechy a cykly kontrol, běžné údržby a obnovy stanoví projektant v dokumentaci pro provádění stavby v závislosti na navržených konstrukcích a použitých výrobcích pro střechu.

10.2 Na základě projektové dokumentace a skutečného provedení stavby se doporučuje, aby vlastník stavby zajistil zpracování provozního řádu budovy a/nebo provozního řádu střechy obsahujícího zejména:

- způsob užívání jednotlivých částí střechy, včetně způsobu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se po střeše viz. Nařízení vlády č.362/2005 Sb.

- vymezení pochůzných ploch pro přístup, kontrolu a běžnou údržbu zejména technických zařízení,

- rozsah a četnost kontrol (viz tabulka B.1) a rozsah, četnost a způsob provádění běžné údržby jednotlivých částí střechy,

- cykly obnovy (není-li stanoveno jinak, lze využít tabulku B.2).

Zásady kontrol a podmínky běžné údržby

11.1 Obecně

Zásady kontrol a podmínky běžné údržby stanoví projektant na základě typu (druhu) navržených stavebních výrobků, místních klimatických podmínek a jiných možných vlivů.

11.2 Zásady kontrol

11.2.1 Pravidelné kontroly se provádí vizuálně při použití jednoduchých pomůcek.

11.2.2 Předmětem kontroly jsou zejména kontroly:

- poškození a znečištění krytiny a přístupné hydroizolační vrstvy (např. hydroizolační vrstva pod rozebíratelnou dlažbou),

- funkčnosti, znečištění a poškození systému odvodnění a odvodňovacích prvků,

- funkčnosti, znečištění a poškození klempířských prvků a konstrukcí,

- poškození povrchových úprav prvků a konstrukcí a technických a technologických zařízení,

- těsnosti spár a spojů,

- upevnění konstrukcí a zařízení na střeše,

-poškození prostupujících a navazujících konstrukcí,

11.3 podmínky běžné údržby

Podmínky běžné údržby řeší zejména následující:

- Běžné opravy a údržbu zajišťující plánovanou životnost,

- Odstraňování sněhu a ledu,

- Odstraňování nečistot bránících odtoku srážkové vody,

- Bezpečný pohyb na střeše,

- Údržbu nadstřešních konstrukcí a technologických zařízení z hlediska možného poškození střechy.

Kontakt

Zdarma se pobavíme o možnostech a krocích, které Vás dovedou ke kvalitní střeše.

Poptávky a dotazy

Odesláním souhlasím s podmínkami GDPR.
Kde mě naleznete
Roman Kučera
Chlebov 60, 392 01 Soběslav
Otevřít Google Mapy nebo Mapy.cz
Fakturační údaje
IČO: 12906590
DIČ: CZ7102101721
Číslo účtu: 296468947/0300
Dostávejte to nejnovější z oblasti střech rovnou na Váš e-mail
Odesláním souhlasím s podmínkami GDPR.
Máte dotazy?

ZDARMA Vám poskytnu konzultaci, poradím a navrhnu řešení.

Zanechte mi vzkaz nebo se mi rovnou ozvěte na některý z uvedených kontaktů.

Konzultovat řešení
Roman Kučera
Odborník na lokalizace netěsností plochých střech.
Facebook: fb.com/znalecrokuc
E-mail: roman@rokuc.cz
Telefon: +420 603 258 686
Powered by Contentio.app. Website created by Strategio in cooperation with NetMagnet.